Komuna e Shtërpcës e cila është e banuar me sërbë, ka bërë një komusion për të studiuar fizibilitetin në shtëpin e gurit e cila gjendet në Brezovicë.

Kjo iniciativë nga sërbët është nisur pasi në këtë vend do të nisin investimet që i takojnë ndërmarrjes “Sport Marketing”, pronë e Prishtinës.

Sipas kësaj ndërmarrje kjo ka ardhur si pasojë e mos interesimit të shtetit të kosovës për Brezovicën për investime në këtë vend.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *